1995 – 1996

Ανδρεάδου  Αρχοντούλα Ιστορίας – Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης
Μαυρίδης Γεώργιος Νομικής Θράκης (Κομοτηνή)
Πνευματικάκης Βασίλης Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημ.Πάντειο Αθήνα
Γκουμπίλη Μαρία Ιστορίας-Αρχαιολογίας Ιωαννίνων
Κυριακίδης Σάββας Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
Λεοντίου Βάγια Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
Δογραματζή Δέσποινα Αγγλικής Φιλολογίας Θεσσαλονίκης
Καρακύριου Στυλιανή Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
Διαμαντής Αναστάσιος Ιστορίας & Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)
Δαμακίδου Θεοδώρα Παιδαγωγικό Δημοτ. Εκπαιδ. Θράκης(Αλεξανδρούπόλη)
Ζάρρα Μαρία Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
Ιομέρη Αθανασία Κοινωνικής Διοίκησης Θράκης (Κομοτηνή)
Δαλματζής Κων/νος Νοσηλευτική ΤΕΙ Λάρισας
Ζιώγα Παναγιώτα Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Καρδίμη Μαριγώ Νοσηλευτική ΤΕΙ Πάτρας
Μιχαηλίδου Μαρίνα Νοσηλευτική ΤΕΙ Πάτρας
Μαυρίδου Χρυσή Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Γκαϊδατζής Πέτρος Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ιωαννίδης Βασίλης Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας
line
footer