Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το φροντιστήριο ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ παρέχει στους μαθητές του πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο συστηματικά επικαιροποιείται με βάση τις πρόσφατες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού του φροντιστηρίου ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με σκοπό την πληροφόρησή τους, τη διερεύνηση των δεξιοτήτων και των κλίσεών τους και την επιλογή κατάλληλων σπουδών.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

Ερωτηματολόγιο επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Ο μαθητής  ανακαλύπτει τις σχολές και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην ψυχοσύνθεση και τον χαρακτήρα του, ώστε να βρίσκεται πλέον σε θέση να καταρτίσει το ατομικό πλάνο εξέλιξής του και να ανακαλύψει εναλλακτικές επιλογές σπουδών, που θα τον οδηγήσουν μελλοντικά σε μια επιτυχημένη είσοδο στην αγορά εργασίας.

Η συμπλήρωση του ψηφιακού τεστ διαρκεί περίπου μισή ώρα και στοχεύει στην ανακάλυψη των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του, των στοιχείων της προσωπικότητάς του, των εργασιακών αξιών και κινήτρων του και των πανεπιστημιακών σχολών που ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντά του και την προσωπικότητά του.

Τα αποτελέσματα παραδίδονται σε έντυπη μορφή, εφόσον προηγουμένως έχουν συζητηθεί ανάμεσα στον ενδιαφερόμενο μαθητή και τον εξειδικευμένο σύμβουλο σπουδών  σε ατομική συνεδρία. Η συμμετοχή του μαθητή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τον επαγγελματικό σύμβουλο του φροντιστηρίου.

σεπ

 

Ομαδικές Συναντήσεις & Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μετά τη συμπλήρωση του τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, σε προγραμματισμένη συνεδρία παρουσιάζονται οι σχολές για τις οποίες ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι με όλες τις δυνατές επαγγελματικές προοπτικές για μια γόνιμη σταδιοδρομία. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ενημερώνονται για όλα τα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει και μαθαίνουν πως θα συμπληρώσουν σωστά το μηχανογραφικό τους στο επιστημονικό τους πεδίο. Αντλούν πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών των σχολών και μαθαίνουν για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές της κάθε σχολής.

19554508_1753318118044516_4736705476217157811_n

 

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

Το τελικό βήμα για μια επιτυχημένη εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, δεν είναι τόσο απλό όσο κάποιο θεωρούν. Έχει αποδειχθεί ότι η τυχαία συμπλήρωση ή οι λάθος «συμβουλές» οδηγούν χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο σε λανθασμένες επιλογές. Ο εξειδικευμένος σύμβουλος σταδιοδρομίας του φροντιστηρίου ΤΟΥΛΑ ΣΑΡΡΗ παρέχει σε γονείς και μαθητές, έγκυρη ενημέρωση και επιστημονική καθοδήγηση προκειμένου να ιεραρχήσουν σωστά τις επιλογές τους στο μηχανογραφικό δελτίο, να αποφύγουν λάθη και επιζήμιες επιλογές για τις σπουδές ή ακόμα και για το επαγγελματικό μέλλον τους.

TOULA-SARRI-4 (1)

line
footer