Κανονισμοί Λειτουργίας

 • Η φοίτηση στο φροντιστήριο προϋποθέτει τη συμπλήρωση ειδικής αίτησης και την εγγραφή.
 • Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται έγκαιρα στο μάθημα, την ακριβή ώρα έναρξης και να παρακολουθούν ανελλιπώς. Το φροντιστήριο ελέγχει καθημερινά την παρουσία των μαθητών. Σε περίπτωση απουσίας ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς από τη γραμματεία.
 • Η προσέλευση των μαθητών στα προγραμματισμένα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας είναι υποχρεωτική, γιατί μπορούν έτσι να συνειδητοποιήσουν τυχόν αδυναμίες τους και οι διδάσκοντες να τις εντοπίσουν και να τις διορθώσουν.
 • Η επικοινωνία με τους γονείς και κηδεμόνες είναι απαραίτητη. Γι’ αυτό και καθορίζονται μέρες συνάντησης γονέων με τους καθηγητές. Αλλά και οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται, όποτε το επιθυμούν, με δική τους πρωτοβουλία.
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε κανένα χώρο του φροντιστηρίου ούτε και στη στεγασμένη κεντρική είσοδο.
 • Για την επίτευξη των στόχων των μαθητών μας δεν αρκεί μόνο η τυπική παρουσία τους στην αίθουσα, αλλά η ουσιαστική και καθημερινή μελέτη, η ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και η συστηματική ενασχόληση με τις εργασίες και ασκήσεις του κάθε αντικειμένου.
 • Είναι υποχρέωση των μαθητών να έχουν μαζί τους τα βιβλία τους, τα τετράδιά τους και τις φωτοτυπίες τους.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή αίτημά τους οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση ή στη γραμματεία του φροντιστηρίου.
 • Είναι απαραίτητο να διατηρούνται οι χώροι διδασκαλίας καθαροί και να μην προκαλούνται ζημιές στο κτίριο.
 • Εύλογο, επίσης, είναι οι μαθητές να έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, γιατί τυχόν ενεργοποίησή τους παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Εκτός από το έντυπο υλικό που τους διανέμεται δωρεάν ορισμένες φορές κρίνεται απαραίτητη η αγορά εξωσχολικών βοηθημάτων για πληρέστερη και πολύπλευρη προσέγγιση του εκάστοτε αντικειμένου. Αυτονόητη υποχρέωση των μαθητών θεωρείται η επιμελής φύλαξη και μελέτης τους.
 • Είναι ουσιαστικό οι γονείς και οι κηδεμόνες να ενημερώνουν τη διεύθυνση και τους καθηγητές για τις ιδιαιτερότητες του μαθητή, τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει και της ιδιαίτερες απαιτήσεις του, ώστε να επιτυγχάνεται η καταλληλότερη υποστήριξη του μαθητή.

Κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει θέληση και διάθεση συνεργασίας τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους καθηγητές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση του κοινού σκοπού, η επιτυχία.

line
footer