Η Φιλοσοφία μας

Η γνώση, το ήθος, η ποιότητα, ο σεβασμός στη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, η υπευθυνότητα , η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η έμπνευση είναι οι αξίες στις οποίες θεμελιώσαμε το εκπαιδευτικό μας έργο.

Επιδιώκουμε και στηρίζουμε το προσωπικό όραμα του κάθε μαθητή, μοιραζόμαστε την αγωνία του, ενισχύουμε την πίστη στον εαυτό του, με την αποτελεσματική συνεργασία μαζί του και όχι με την επιβολή.

 • Στελεχώνουμε τα τμήματά μας με έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς που μεταδίδουν γνώσεις, προωθούν το δημιουργικό διάβασμα, έχουν σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και άριστη σχέση με τους μαθητές μεριμνώντας για την ψυχολογική στήριξή τους.
 • Αξιολογούμε και εντάσσουμε τους μαθητές σε τμήματα ανάλογα με τις δυνάμεις τους, ώστε να τους παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.
 • Δημιουργούμε τμήματα ολιγομελή και ομοιογενή.
 • Παρέχουμε επιπλέον ώρες εξατομικευμένης διδασκαλίας, όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη για κάλυψη γνωστικών ελλείψεων, για επίλυση αποριών, για περισσότερη εμβάθυνση στην ύλη.
 • Δίνουμε τη δυνατότητα προσαρμογής του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μαθητών στα κλειστά τμήματα.
 • Σεβόμαστε και επιβραβεύουμε την προσπάθεια, αλλά και παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για την όποια απορία λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε μαθητή.
 • Ελέγχουμε συστηματικά τις επιδόσεις και την πρόοδο των μαθητών με συνεχή διαγωνίσματα (τρίωρα για τη Γ’ Λυκείου και δίωρα για τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου)τα οποία διενεργούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους εκτός ωρών διδασκαλίας σε προκαθορισμένο πρόγραμμα τετραμήνων. Έτσι οι μαθητές εξοικειώνονται με το κλίμα των εξετάσεων και μαθαίνουν να αποτυπώνουν γραπτώς τις σκέψεις τους, ενώ παράλληλα οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν το πραγματικό επίπεδο των γνώσεων τους.
 • Παρέχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα βαθμολογίες των γραπτών επιδόσεων τους στους ίδιους τους μαθητές ή στους γονείς και κηδεμόνες τους οι οποίες προσεγγίζουν τις πραγματικές γραπτές επιδόσεις τους στα Πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα χωρίς να τους αποπροσανατολίζουν βαθμολογικά, σε αντίθεση με τη σχολική αξιολόγηση, η οποία είναι συνήθως διογκωμένη.
 • Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση της ύλης διανέμουμε στους μαθητές μας έντυπο υλικό, εκδόσεις επιμελημένες από τους καθηγητές μας και πρόσθετο υλικό σε όσους μαθητές το επιθυμούν.
 • Επιδιώκουμε τη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες και την προσωπική ενημέρωσή τους σε καθιερωμένες συναντήσεις αλλά και με πρωτοβουλία των γονιών καθορίζονται συναντήσεις με τους καθηγητές με τη βοήθεια της γραμματείας.
 • Κατατοπίζουμε τους μαθητές μας για εκπαιδευτικές αλλαγές και θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού εξασφαλίζοντας προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικούς συμβούλους και παρέχοντας ενημερωτικά φυλλάδια, cd, dvd.
 • Διενεργούμε μηνιαίες συνελεύσεις Διευθυντού Σπουδών και καθηγητών με στόχο την αξιολόγηση της πορείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της πορείας του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Με την απαρέγκλιτη υιοθέτηση των παραπάνω αρχών λοιπόν συντελούμε στην επιτυχή αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και στην επίτευξη του στόχου των μαθητών. Πρόκειται για αρχές που διέπουν το εκπαιδευτικό μας έργο και εκφράζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης όλων των συνεργατών του φροντιστηρίου μας.

  line
  footer