Θέματα Πανελλαδικών

 

 

Αρχείο θεμάτων πανελλαδικών εξετάσεων

 

Θέματα Πανελλαδικών 2015 & Ενδεικτικές Απαντήσεις

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Ιστορία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Φυσική  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Βιολογία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Αρχαία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Ιστορία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Λατινικά  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Βιολογία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Χημεία  ΕΚΦ.
 ΑΠΑΝΤ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Α.Ε.Π.Π.  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Ηλεκτρολογία  ΕΚΦ.
 ΑΠΑΝΤ.
Α.Ο.Δ.Ε.  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Χημεία – Βιοχημεία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ.  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Μαθηματικά Ι  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.

 

 

Θέματα Πανελλαδικών 2014 & Ενδεικτικές Απαντήσεις

Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Ιστορία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Φυσική  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Βιολογία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Αρχαία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Ιστορία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Λατινικά  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Βιολογία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Χημεία  ΕΚΦ.
 ΑΠΑΝΤ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  ΕΚΦ.
 ΑΠΑΝΤ.
Α.Ε.Π.Π.  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Ηλεκτρολογία  ΕΚΦ.
 ΑΠΑΝΤ.
Α.Ο.Δ.Ε.  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Χημεία – Βιοχημεία  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ.  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Μαθηματικά Ι  ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.

 

 

 

Θέματα Πανελλαδικών 2013 & Ενδεικτικές Απαντήσεις

Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Επιλογής Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ιστορία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Βιολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Αρχαία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ιστορία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Λατινικά

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Θετική Κατεύθυνση

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Βιολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Χημεία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Α.Ε.Π.Π.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ηλεκτρολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Α.Ο.Δ.Ε.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Χημεία – Βιοχημεία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Επιλογή

Α.Ο.Θ.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Μαθηματικά Ι

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

 

 

Θέματα Πανελλαδικών 2012 & Ενδεικτικές Απαντήσεις

Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Επιλογής Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ιστορία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Βιολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Αρχαία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ιστορία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Λατινικά

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Θετική Κατεύθυνση

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Βιολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Χημεία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Α.Ε.Π.Π.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ηλεκτρολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Α.Ο.Δ.Ε.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Χημεία – Βιοχημεία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Επιλογή

Α.Ο.Θ.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.
 

ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Μαθηματικά Ι

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

 

 

Θέματα Πανελλαδικών 2011 & Ενδεικτικές Απαντήσεις

Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Επιλογής Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ιστορία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Βιολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Αρχαία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ιστορία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Λατινικά

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Θετική Κατεύθυνση

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Βιολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Χημεία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Α.Ε.Π.Π.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Ηλεκτρολογία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Α.Ο.Δ.Ε.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Χημεία – Βιοχημεία

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

Επιλογή

Α.Ο.Θ.

ΕΚΦ. ΑΠΑΝΤ.

ΕΠΑ.Λ. Α΄Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα

ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.
Μαθηματικά Ι ΕΚΦ.  ΑΠΑΝΤ.

 


line
footer