Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε

https://epan.oefe.cloud/el/normal/EpanThemataArchive

ΘΕΜΑΤΑ 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 – Β΄ ΦΑΣΗ
Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Άλγεβρα  εκφ.  απαντ.
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Αλγεβρα  εκφ.  απαντ.
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Λατινικά  εκφ.  απαντ.
Θετικών Σπουδών
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά  εκφ.  απαντ.
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Α.Ε.Π.Π.  εκφ.  απαντ.
Α.Ο.Θ.  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά Ι  εκφ.  απαντ.
Επιλογής Γ.Π.
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  εκφ.  απαντ.

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 – Α΄ ΦΑΣΗ
Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Άλγεβρα  εκφ.  απαντ.
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά  εκφ.
 απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Θετικών Σπουδών
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Μαθηματικά  εκφ.  απαντ.
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Α.Ο.Θ.  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά Ι  εκφ.  απαντ.

 

ΘΕΜΑΤΑ 2015

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 – Β΄ΦΑΣΗ
Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Άλγεβρα  εκφ.  απαντ.
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Γεωμετρία  εκφ.  απαντ.
B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Γεωμετρία  εκφ.  απαντ.
Άλγεβρα  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Προσανατολισμού  εκφ.  απαντ.
Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά Προσανατολισμού  εκφ.
 απαντ.
Φυσική Προσανατολισμού  εκφ.  απαντ.
Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία  εκφ.  απαντ.
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Λατινικά  εκφ.  απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Α.Ε.Π.Π.  εκφ.  απαντ.
Ηλεκτρολογία  εκφ.  απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε.  εκφ.  απαντ.
Χημεία – Βιοχημεία  εκφ.  απαντ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ.  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά Ι  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Βιολογία I  εκφ.  απαντ.
Βιολογία II  εκφ.  απαντ.
Α.Ο.Θ.  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά II  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Δ.Ε.  εκφ.  απαντ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2014

Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Άλγεβρα  εκφ.  απαντ.
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Γεωμετρία  εκφ.  απαντ.
 
B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Άλγεβρα  εκφ.  απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Κατ.  εκφ.  απαντ.
Λατινικά  εκφ.  απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.
 απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.
 απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
 
Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία  εκφ.  απαντ.
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Λατινικά  εκφ.  απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Α.Ε.Π.Π.  εκφ.  απαντ.
Ηλεκτρολογία  εκφ.  απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε.  εκφ.  απαντ.
Χημεία – Βιοχημεία  εκφ.  απαντ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ.  εκφ.  απαντ.
 
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά Ι  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Φυσική I  εκφ.  απαντ.
Βιολογία I  εκφ.  απαντ.
Βιολογία II  εκφ.  απαντ.
Α.Ο.Θ.  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά II  εκφ.  απαντ.
Φυσική II  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Δ.Ε.  εκφ.  απαντ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2013

Α’ Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα

εκφ. απαντ.

Άλγεβρα

εκφ. απαντ.

Αρχαία

εκφ. απαντ.

Φυσική

εκφ. απαντ.

Χημεία

εκφ. απαντ.
 

B’ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Νεοελληνική Γλώσσα

 εκφ.  απαντ.

Άλγεβρα

 εκφ.  απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

Αρχαία Κατ.

 εκφ.  απαντ.

Λατινικά

 εκφ.  απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.)

 εκφ.  απαντ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

 εκφ.  απαντ.

Χημεία

 εκφ.  απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.)

 εκφ.  απαντ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

 εκφ.  απαντ.
 

Γ’ Λυκείου

Γενικής Παιδείας

Νεοελληνική Γλώσσα

 εκφ.  απαντ.

Επιλογής Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

 εκφ.  απαντ.

Ιστορία

 εκφ.  απαντ.

Φυσική

 εκφ.  απαντ.

Βιολογία

 εκφ.  απαντ.

Θεωρητική Κατεύθυνση

Νεοελληνική Λογοτεχνία

 εκφ.  απαντ.

Αρχαία

 εκφ.  απαντ.

Ιστορία

 εκφ.  απαντ.

Λατινικά

 εκφ.  απαντ.

Θετική Κατεύθυνση

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

 εκφ.  απαντ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

 εκφ.  απαντ.

Βιολογία

 εκφ.  απαντ.

Χημεία

 εκφ.  απαντ.

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)

 εκφ.  απαντ.

Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)

 εκφ.  απαντ.

Α.Ε.Π.Π.

 εκφ.  απαντ.

Ηλεκτρολογία

 εκφ.  απαντ.

Α.Ο.Δ.Ε.

 εκφ.  απαντ.

Χημεία – Βιοχημεία

 εκφ.  απαντ.

Επιλογή

Α.Ο.Θ.

 εκφ.  απαντ.
 

ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα

 εκφ.  απαντ.

Μαθηματικά Ι

 εκφ.  απαντ.

ΕΠΑ.Λ. Β’ Ομάδας

Νεοελληνική Γλώσσα

 εκφ.  απαντ.

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

 εκφ.  απαντ.

Ιστορία

 εκφ.  απαντ.

Φυσική I

 εκφ.  απαντ.

Βιολογία I

 εκφ.  απαντ.

Βιολογία II

 εκφ.  απαντ.

Φυσική II

 εκφ.  απαντ.

ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας

Δομημένος Προγραμματισμός

 εκφ.  απαντ.

ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας

Α.Ο.Δ.Ε.

 εκφ.  απαντ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2012

Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Αρχαία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
 
B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Άλγεβρα  εκφ.  απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Κατ.  εκφ.  απαντ.
Λατινικά  εκφ.  απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
 
Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Φυσική  εκφ.  απαντ.
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία  εκφ.  απαντ.
Αρχαία  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Λατινικά  εκφ.  απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Βιολογία  εκφ.  απαντ.
Χημεία  εκφ.  απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.)  εκφ.  απαντ.
Α.Ε.Π.Π.  εκφ.  απαντ.
Ηλεκτρολογία  εκφ.  απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε.  εκφ.  απαντ.
Χημεία – Βιοχημεία  εκφ.  απαντ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ.  εκφ.  απαντ.
 
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά Ι  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής  εκφ.  απαντ.
Ιστορία  εκφ.  απαντ.
Φυσική I  εκφ.  απαντ.
Βιολογία I  εκφ.  απαντ.
Βιολογία II  εκφ.  απαντ.
Α.Ο.Θ.  εκφ.  απαντ.
Μαθηματικά II  εκφ.  απαντ.
Φυσική II  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός  εκφ.  απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Α.Ο.Δ.Ε.  εκφ.  απαντ.


 

ΘΕΜΑΤΑ 2011

Α’ Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Αρχαία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
 
B’ Λυκείου
Γενική Παιδεία
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Άλγεβρα εκφ. απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Αρχαία Κατ. εκφ. απαντ.
Λατινικά εκφ. απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά Κατ. (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
 
Γ’ Λυκείου
Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Επιλογής Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Φυσική εκφ. απαντ.
Βιολογία εκφ. απαντ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Νεοελληνική Λογοτεχνία εκφ. απαντ.
Αρχαία εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Λατινικά εκφ. απαντ.
Θετική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Βιολογία εκφ. απαντ.
Χημεία εκφ. απαντ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Μαθηματικά (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Φυσική (Θετική & Τεχν. Κατ.) εκφ. απαντ.
Α.Ε.Π.Π. εκφ. απαντ.
Ηλεκτρολογία εκφ. απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. εκφ. απαντ.
Χημεία – Βιοχημεία εκφ. απαντ.
Επιλογή
Α.Ο.Θ. εκφ. απαντ.
 
ΕΠΑ.Λ. Α’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Μαθηματικά Ι εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β’ Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα εκφ. απαντ.
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής εκφ. απαντ.
Ιστορία εκφ. απαντ.
Φυσική I εκφ. απαντ.
Βιολογία I εκφ. απαντ.
Βιολογία II εκφ. απαντ.
Α.Ο.Θ. εκφ. απαντ.
Μαθηματικά II εκφ. απαντ.
Φυσική II εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
Δομημένος Προγραμματισμός εκφ. απαντ.
Α.Ο.Θ. ΙΙ εκφ. απαντ.
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ εκφ. απαντ.
Ηλεκτρικές Μηχανές εκφ. απαντ.
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών εκφ. απαντ.
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ εκφ. απαντ.
Α.Ο.Δ.Ε. εκφ. απαντ.
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας εκφ. απαντ.
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας εκφ. απαντ.
Στοιχεία Παθολογίας εκφ. απαντ.
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ εκφ. απαντ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2010

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜ. ΣΕ ΠΡΟΓΡ/ΚΟ ΠΕΡΙΒ. Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠ/ΣΕΩΝ Εκφ. Απαντ.
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ Λ 1 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ Λ 2 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
  ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠ/ΣΕΩΝ Εκφ. Απαντ.
  ΔΙΚΤΥΑ Υ/Η Εκφ. Απαντ.
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ Λ Α’
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ Λ Β’
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εκφ. Απαντ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2009

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
       
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
       
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜ. ΣΕ ΠΡΟΓΡ/ΚΟ ΠΕΡΙΒ. Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠ/ΣΕΩΝ Εκφ. Απαντ.
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ Λ 1 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΣ Εκφ. Απαντ.
  ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ Λ 2 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
  ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠ/ΣΕΩΝ Εκφ. Απαντ.
  ΔΙΚΤΥΑ Υ/Η Εκφ. Απαντ.
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ Λ Α’
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ Λ Β’
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Ι Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εκφ. Απαντ.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2008

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡ.  ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΕΚΘΕΣΗ Εκφ. Απάντ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΟΔΕ Εκφ. Απαντ.
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Εκφ.  Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ Εκφ. Απαντ.
ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΣ
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΙΔ. Εκφ. Απαντ.
  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΕΙΔ. Εκφ. Απαντ.
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔ. Εκφ. Απαντ.
  ΕΚΠΟΜΠΗ & ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦ. ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔ. Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.

ΘΕΜΑΤΑ 2007

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΕΚΘΕΣΗ Εκφ. Απαντ.
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
       
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡΗΤ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤ/ΣΗΣ
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
       
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΕΚΘΕΣΗ Εκφ. Απαντ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡ/ΚΟ ΠΕΡΙΒ. Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠ/ΣΕΩΝ Εκφ. Απαντ.
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗ
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
       
ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΣ
  ΔΙΚΤΥΑ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
  ΕΚΠΟΜΠΗ-ΛΗΨΗ ΡΑΔΙΟΦ. ΣΗΜΑΤΟΣ Εκφ. Απαντ.

ΘΕΜΑΤΑ 2006

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
       
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΑΛΓΕΒΡΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απάντ.
       
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝ. ΘΕΩΡΙΑΣ Εκφ. Απαντ.
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΓΛΩΣΣΑ Εκφ. Απαντ.
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΩΡ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
  ΑΡΧΑΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΑΤΙΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΙΣΤΟΡΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΤΕΧΝΟΛ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
  Α.Ο.Δ.Ε. Εκφ. Απαντ.
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Εκφ. Απαντ.
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Εκφ. Απαντ.
  ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Εκφ. Απαντ.
ΘΕΤ. & ΤΕΧΝ. ΚΑΤ/ΝΣΗΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  ΦΥΣΙΚΗ Εκφ. Απαντ.
       
ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
  Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εκφ. Απαντ.
line
footer